Consulting Euth!
AMIF project 2022-2023
Previous
Next

Welkom op de website van het project CONSULTING EUth, medegefinancierd door het AMIF -fonds van de EU-Commissie.

De titel van het project is “Het verbeteren van het proces van sociale integratie van jonge migranten en vluchtelingen, door deze groep te betrekken bij het vormgeven van het beleid door middel van het opzetten van adviesorganen op lokaal en Europees niveau’’ – Consulting EUth).

Het project is op 1 januari 2022 van start gegaan en zal op 31 december 2023 worden afgerond.