HACKATHON

Hackathon är ett innovativt verktyg. Det är vanligtvis ett teknikföretag som är värd, där programmerare träffas under en kort tid för att samarbeta i ett projekt. I detta projekt kommer denna form att användas för att nå målgrupp med fokus på ungdomspolitik, immigration och flyktingar. Det uttryckliga målet med detta är att hjälpa migranter att göra sin röst hörd och skapa förutsättningar till en aktiv roll när det gäller policyutveckling. Hackathon kommer att organiseras av TIA FORMAZIONE.