Consulting Euth!
AMIF project 2022-2023
Föregående
Nästa

Välkommen till webbplatsen för projektet CONSULTING EUTH, medfinansierat av EU-KOMMISSIONENS AMIF- program.

Titeln på projektet är ”Enhancing the level of social inclusion of Youth migrants and refugees, co-designing policies through the setting up of consultative bodies at local and European level – Consulting Euth, vilket syftar till att öka den social integration av ungdomsmigranter och flyktingar, genom att inrätta rådgivande organ på lokal och europeisk nivå.

Projektet startade den 1 januari 2022 och kommer att slutföras den 31 december 2023.