PARTNERS

 

 

Roma Tre University är ett ungt universitet som grundades 1992 och har vuxit snabbt både vad gäller studenter och utbildningar.
Universitet har fått ett högt betyg bland de mest framstående akademiska rankningarna.

 

 

Tia Formazione grundades 2011. Det är en icke vinstdrivande organisation registrerad i Italien med en operativ enhet i Bryssel. Tia Formazione främjar sedan grundandet EU-politik som riktar sig till ungdomar och vuxna, särskilt inom utbildningsområdet.

 

 

Aġenzija Żgħażagħ ger unga människor tid och utrymme att träffa vänner, lära sig på nya sätt och utveckla sina talanger genom regionala ungdomstjänster och omfattande empowerment-program.

 

 

Högskolan i Halmstad förbereder människor för framtiden genom att skapa värderingar, driva på innovation och utveckla samhället. Sedan starten 1983 har universitetet karaktäriserats av framåtanda och gränsöverskridande insatser. Högskolan i Halmstad är känt för sina populära och verklighetsbaserade program.

 

 

Ursprunget till SOS Malta började inom området utomeuropeiskt humanitärt och utvecklingsarbete. SOS Malta har drivit olika hjälpuppdrag och utvecklingsprojekt i olika utomeuropeiska länder. De har också tagit upp ett antal initiativ både lokalt och utomlands för att främja millennieutvecklingsmålen och utvecklingspolitiken.

Rom består av 15 kommuner och i vårt projekt kommer Rom VIII kommun delta vars lokala förvaltning har 128 914 personer (<5 % av hela Roms befolkning). Andelen utlänningar – vars medelålder är 40,3 år – är 11,2%. Bland de utlandsfödda återfinns immigranter från Rumänien (14,3 %) Bangladesh (13,0 %) och Filippinerna (9,4 %). De viktigaste tjänsterna som kommunen tillhandahåller är vård och omsorg, skola och utbildning, kultur, sport och rekreation, förvaltning samt initiativ för ekonomisk utveckling. Kommunen Rom VIII kommer att arbeta tillsammans med lokala föreningar, icke-statliga organisationer och studenter för att bygga ett robust organ för att involvera migranter och flyktingar i lokal politik som syftar till att öka deras deltagande på europeisk nivå.granti e i rifugiati nelle politiche locali
con l’obiettivo di migliorare la loro partecipazione a livello europeo.

 

 

Kommunen Larissa är huvudstad i regionen Thessalien i centrala Grekland. Kommunens totala yta är 335,12 km² med en befolkning på 160 000 invånare (2011 års folkräkning).

 

 

Innovation Hive är en ideell organisation i Grekland, specialiserad på forskning och innovation.Deras åtgärder syftar till att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de europeiska samhällena, medan vårt mål är att hitta lösningar på nya innovationsutmaningar, uppnå tillväxt, hållbarhet och maximera effekten på samhället.

 

 

Instituto Ikigai arbetar med grupputveckling, uppmuntrar lagarbete bland personer med kompletterande profiler. För Instituto Ikigai är kreativitet och innovation viktigt och det bästa sättet att uppnå dem är med motiverade och glada team som själva klarar av att genomföra ett uppdrag.

 

 

Zaragoza kommun innefattar socialtjänst tillhörande familjeområdet. Kommunen arbetar inom den specialiserade socialtjänsten som tillhandahåller tjänster på lokal nivå inom olika områden: hälsa, äldre, missbruk, utvecklingssamarbete, hemlösa och migranter.

 

 

Migrant Platform (EMP) är en nyetablerad frivillighets organisation i Bryssel som förespråkar rättigheter och värdighet för migranter i Europa. EMP är en grupp passionerade, etablerade migranter som vill använda erfarenhet för att tillföra värde till samhället vi lever i och till världen i allmänhet.

 

 

Migration Policy Group är en oberoende tankesmedja med säte i Bryssel. MPG:s är rotat i dess förmåga att inspirera nätverk att tillhandahålla evidensbaserade projekt, forskning och kampanjer inom områdena integration, migration och antidiskriminering.

 

 

D’Antilles et D’Ailleurs (DA&DA) är baserat på Martinique i Karibien och är en icke-statlig organisation som bildades 2016 av Émilie Albert, Lavinia Ruscigni och Julia Feist.

 

Stichting Platform INS är en privat ideell organisation i Nederländerna. INS vill bidra till samhället genom att stödja mångfald och samtidigt bekämpa polarisering. INS har i mer än 30 år sammanfört människor med olika bakgrund, religioner och kulturer. Den organiserar olika interkulturella och interreligiösa aktiviteter, evenemang, resor och kampanjer för att stärka solidariteten och undanröja fördomar mellan olika grupper. Den fokuserar på integration och deltagande av gamla och nya invandrare